Covid-19

Uit het bulletin Volksgezondheid (oktober 2022)

Na meer dan 2 jaar pandemie komt de nadruk meer te liggen op de individuele verantwoordelijkheid om de verspreiding van het virus tegen te gaan, en de zorg niet te overbelasten. De belangrijkste maatregel is het laten toedienen van een herfstbooster, vooral als je een hoger risico op besmetting of ernstige ziekte loopt (50+, verlaagde immuniteit of zorgverlener). Verder blijven een goede ventilatie en de gekende basishygiënemaatregelen (mondmasker, handen wassen, enz) van groot belang.

Pas je gedrag dus aan in functie van je symptomen en contact met personen met een risico op ernstige ziekte, en niet enkel op basis van een coronatest. Ook dat is onderdeel van het leren samenleven met het coronavirus.

De Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid heeft beslist om voor personen met symptomen zoveel mogelijk in te zetten op het gebruik van Rapid Antigen testen (RAT) (sneltest), uitgevoerd door de apotheker of dmv een zelftest, in plaats van de duurdere PCR-testen.

Wanneer je je ziek voelt, (bv hoesten en niezen), blijf dan thuis als het kan. Als het niet anders kan, draag dan altijd een mondmasker buitenshuis, zoals op het openbaar vervoer, en bewaar afstand van je vrienden, familieleden of collega’s, zolang je klachten hebt. Zo vermijd je dat je andere mensen besmet. Een zelftest in de eerste 5 dagen blijft aanbevolen, vooral bij contact met personen met een hoger risico.

Als je test positief is, blijf je nog steeds 7 dagen in isolatie (vanaf het begin van de symptomen) en draag je vervolgens gedurende 3 dagen buitenhuis een mondmasker. Ook bij een negatieve zelftest blijf je best thuis (en/of draag je een mondmasker), zolang de symptomen duren. Een negatief resultaat met een zelftest sluit een besmetting met het COVID-19 virus immers niet uit, en ook overdracht van andere luchtwegvirussen (zoals het griepvirus) wordt best voorkomen.

Als de klachten na 5 dagen nog aanhouden en/of verergeren, contacteer dan je huisarts. Deze kan op basis van je individueel geval beslissen of een (tweede) test aangewezen is, en zo ja, met welk type test.

Het testen bij symptomen wordt sterk aanbevolen

  • bij nauw contact (zoals in het gezin) met ernstig immuungecompromitteerde patiënten;
  • voor alle zorgverleners

De tool voor zelfevaluatie kan nog steeds worden gebruikt om na te gaan of je je best laat testen op COVID-19.

Het systematisch, eenmalig testen met een PCR-test van mensen zonder symptomen, is nog enkel aangeraden bij niet-COVID-patiënten die op ziekenhuisafdelingen met risicopatiënten worden opgenomen (bv. geriatrie, hematologie, dialyse, oncologie, intensive care, transplantatie), en in het kader van een onderzoek van een uitbraak.

Het systematisch testen van nieuwe bewoners van bv woonzorgcentra wordt niet meer aanbevolen.

Mensen die geen symptomen hebben, maar die een zwakke gezondheid hebben, bevelen we aan om zich op het openbaar vervoer te beschermen met een FFP2 masker.