Patiëntenstop

Omwille van de toenemende drukte, hebben we begin november 2022 beslist een patiëntenstop in te voeren.

We willen graag continuïteit en kwalitatieve zorg bieden aan onze patiënten die bij ons een GMD (globaal medisch dossier) hebben, en we merken dat dit in het gedrang komt door het grote aantal patiënten dat bij ons ingeschreven is.

We aanvaarden enkel nog patiënten die inwonend zijn bij patiënten die reeds een GMD bij ons hebben.