Derdebetalersregeling voor alle patiënten

Sinds januari 2022 hebben de mutualiteiten beslist om voor elke patiënt derdebetalersregeling toe te staan. Dit betekent dat u, in plaats van 27,5 euro, vanaf nu enkel het remgeld betaalt. Afhankelijk van uw statuut, en de uitgevoerde ingrepen of onderzoeken, is dit meestal 1 of 4 euro.

Het geld dat u vroeger terugbetaald kreeg na het betalen van de consultatie, krijgen wij nu rechtstreeks van de mutualiteiten.