Eerstelijnspsychologie

Wat?

Heel wat kinderen, jongeren en volwassenen raken wel eens uit balans in een bepaalde periode in hun leven of door bepaalde omstandigheden. Gesprekken met een psycholoog kunnen helpen om de draad in het dagelijkse leven sneller terug op te nemen.

Een psycholoog helpt om uit te zoeken waar de moeilijkheden mee samenhangen en stimuleert mensen om hun eigen krachten te gebruiken om het psychisch evenwicht terug te vinden.

Als psycholoog in deze huisartsenpraktijk behandelen wij  vaak voorkomende problemen zoals: overspannenheid, burn out, rouwverwerking, piekeren, aanpassingsproblemen, angsten, faalangst, depressieve gevoelens, levensfaseproblematiek, relationele problemen, alcoholmisbruik, gedragsproblemen, gebrek aan zelfvertrouwen…

Samenwerking en overleg met de huisarts is belangrijk. De arts wordt op de hoogte gehouden van het globale verloop van de begeleiding. De concrete inhoud van de gesprekken blijft binnen de gespreksruimte.

Wie?

Greet Vermeire

Klinisch psycholoog – eerstelijnspsycholoog
Werkzaam in de thuiszorg
Doelgroep: (jong)volwassenen

Elke vrijdag tussen 15u en 17u30 in De Rotonde.

Heleen De Kesel

Klinisch psycholoog – gedragstherapeut
Werkzaam bij CGG Eclips Gent
Doelgroep : (jong)volwassenen

Even weken op donderdag van 16 tot 20u. Oneven weken op vrijdag van 11.30 tot 17u. enkel in de Rotonde

Larien Ost

Klinisch psycholoog
Werkzaam bij BalanSS  in Zwijnaarde en bij Silta in Stekene
Vrijwilliger binnen Missing You
Doelgroep: Kinderen en jongeren tot en met 25 jaar en hun ouders

Werkt op zaterdag

Siska Wauters

Klinisch psycholoog
Werkzaam als psycholoog bij Mentaal Beter in Terneuzen, Nederland.
Geeft groepstraining rond assertiviteit en piekeren.
Doelgroep : (jong)volwassenen

Werkt in de Rotonde op vrijdagnamiddag tussen 15u en 19u.

 

Hoe?

In het eerste gesprek bespreken we de problemen waarmee je te kampen hebt. We proberen zo goed mogelijk te begrijpen waardoor de klachten zijn ontstaan en waardoor ze blijven voortbestaan. We kijken ook naar de sterktes die aanwezig zijn in je leven. Voor heel wat mensen is deze analyse heel verhelderend en voldoende om de problemen zelf terug de baas te kunnen.
Indien nodig starten we een kortdurende behandeling. Die is erop gericht om de klachten draaglijk te maken of te verminderen. Het versterken van de zaken die goed lopen maakt daar ook deel van uit. De bedoeling is dat je vrij snel zonder hulpverlening verder kan. We zoeken hoe we de negatieve vicieuze cirkels die de klachten in stand houden, kunnen doorbreken. Vaak is een beperkt aantal gesprekken voldoende om  terug verder te gaan (max 5).

Soms is de problematiek echter te ernstig en complex en is er nood aan een meer intensieve therapie of aan psychodiagnostiek. Dit zullen we met u en de huisartsen bespreken en we helpen u de juiste hulp te vinden.

Praktisch?

Een gesprek kan ingepland worden bij het secretariaat van de huisartsenpraktijk, na verwijzing van de huisarts. Een gesprek duurt 45 a 60 minuten en kost 50 euro.
Wij vragen op tijd af te bellen indien u niet aanwezig kan zijn. Bij laattijdige verwittiging (<24h) of geen verwittiging vragen wij een vergoeding van 30 euro.

Gescheiden ouders

Als u hulp wil voor uw kind, dient uw ex-partner hier ook van op de hoogte te zijn en akkoord te gaan. Hij/zij kan dit schriftelijk aangeven of kan contact opnemen met de psycholoog hierover

Terugbetaling

De regering heeft zich voorgenomen om tussenkomst te voorzien bij psychologische hulp. Dit is echter nog niet van kracht. Soms is er wel al tussenkomst van de mutualiteit, vooral bij kinderen en jongeren.
De terugbetaling is steeds afhankelijk van de mutualiteit. Het is hierbij belangrijk om de voorwaarden van uw mutualiteit na te gaan. De meesten voorzien gedeeltelijke terugbetaling van een beperkt aantal sessies. Opgelet : therapie bij Nathalie wordt niet vergoed door de Christelijke Mutualiteit (Nederlandse opleiding niet erkend door CM). Bij de andere mutualiteiten kan dit wel.

 

Huisartsenpraktijken

De Rotonde
Hundelgemsesteenweg 303A, Merelbeke
09232 50 32
De Stroom
Gaversesteenweg 254, Merelbeke
090232 31 32