Myriam Maes

Hoe ik tewerk ga:

De problemen zoals je die bij jezelf ervaart en die je met jouw woorden vertelt gaan vaak terug op uitingen van moed, waarmee je omgaat met situaties die moeilijk zijn – of dat waren.

We ontmoeten elkaar in een betekenisvolle relatie zoals die in elke therapie centraal staat.

Je bent de regisseur van de therapie, ongeacht hoe oud je bent (ik werk zowel met kinderen als met volwassenen); je beslist over de frequentie en het inhoudelijk verloop van de sessies, en met wie je hierover wenst te spreken.

Mijn taak bestaat uit luisteren naar wat je te zeggen hebt; samen staan we stil bij stukken uit je verhaal. Doorheen taal en verbeelding banen we ons een weg naar meer duidelijkheid en hanteerbaarheid, zodat je uiteindelijk de keuzes kan maken waarmee je jouw leven in een richting stuurt die je zelf wil uitgaan.

De sessies gaan door in de Rotonde. Daarnaast kunnen we, als je dit wenst, ook afspraken maken over huisbezoeken, online sessies (vb. tijdens stressvolle periodes), crisisinterventies, ouder-kindsessies, gezamenlijk overleg met mensen die je belangrijk vindt,… .

 

Kostprijs:

standaardtarief = 50€; op verplaatsing (tot 10 km) = 60€,

via overschrijving op BE02 0010 8865 4440

 

Contact:

bij voorkeur telefonisch: 0489/421078.

Myriam Maes, houder masterdiploma Klinische Psychologie, Visum 277939

0489 / 42 10 78

myr.maes@hotmail.be

rek.nr.: BE02 0010 8865 44440