Nathalie Haeck

Ik ben Nathalie Haeck, klinisch psychologe.

In 2002 studeerde ik af aan de universiteit van Gent. Daarna volgde ik ook nog een aantal bijkomende opleidingen in Vlaanderen en Nederland: postgraduaat Psychodiagnostiek bij kinderen en jongeren, EMDR traumabehandeling en schematherapie bij jongeren.

De eerste jaren was ik werkzaam in bijzondere jeugdzorg en vervolgens sinds 2006 in de Geestelijke gezondheidszorg in Zeeland. Sinds 2008 richt ik mij voornamelijk op kortdurende therapie. Ik heb samen met een collega een kortdurend behandelmodel voor kinderen en jongeren ontwikkeld (Haeck en Debruyne, 2010 en 2016). Het PrOP-model ziet problemen (Pr) als het resultaat van de interactie tussen stressoren en tegenslag in de omgeving enerzijds (O) en de persoonlijke stijl en gewoonten anderzijds (P). Het accent ligt in het versterken van de zelfredzaamheid en coping van kinderen en jongeren.

Daarnaast heb ik twee assertiviteitstrainingen voor kinderen en jongeren ontwikkeld: Kom maar op, ik ben Top (9 tot 12jaar) en No prob, ik kom voor mezelf op (12 tot 16 jaar).

Ik ben ook docent en verbonden aan de opleiding Eerstelijnspsychologische Zorg (samenwerking tussen universiteiten Gent, Leuven en Brussel, Human Link, de Koppeling en VVKP). Sinds 2014 ben ik werkzaam in de huisartsenpraktijken de Rotonde en de Stroom. Doelgroep: kinderen, jongeren, jongvolwassenen en ouders.

U kunt bij mij terecht voor allerhande problematiek zoals:

  • sociale problemen (gepest worden, gebrek aan assertiviteit)
  • sombere gevoelens en depressieve klachten
  • vermoeidheidsklachten en slaapproblemen
  • piekeren en negatief denken
  • angstklachten
  • rouw- en verliesverwerking
  • problemen met zelfbeeld of zelfvertrouwen
  • traumatische ervaringen
  • opvoedingsproblemen

Consultatie op verwijzing van de huisarts.

Even weken: woensdag van 13u tot 17u de Rotonde, oneven weken: woensdag van 13u tot 15u de Stroom.

Erkend psycholoog bij de psychologencommissie. Erkenningsnumer: 0820662758