Tarieven

De geldende tarieven zijn conform de RIZIV-normen. Alle artsen in deze praktijk zijn dus geconventioneerd.

Dit wil zeggen dat wij ons wensen te houden aan de tarieven die overeen gekomen zijn op de jaarlijkse conventie tussen artsen, mutualiteiten en de overheid (de zogenaamde geconventioneerde tarieven). Deze conventie bepaalt ook de terugbetalingstarieven via uw mutualiteit.  De overeengekomen tarieven zijn afhankelijk van het tijdstip en van de verrichting.

Tarieven momenteel

Consultatie overdag 27  €
Consultatie na 18h 31,5 €
Huisbezoek 40 €

 

De terugbetaling is afhankelijk van uw statuut bij de mutualiteit, en of u een GMD (globaal medisch dossier) heeft bij uw huisarts.